Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Radiotherapy

radiotherapy

Radyoterapiyanın kemoterapiyadan fərqi yalnız şüalanan bölgədəki xərçəng hüceyrələrini öldürməsi və o bölgədən xəstəliyin təkrarlamasının qarşısının alınması ya da ən aza endirməsidir. Kemoterapiya isə xərçənglə əlaqədar dərmanların damar yoluyla verilərək bütün bədənə yayılması və qan və toxumalardakı şiş hüceyrələrinin ölümünün təmin edildiyi bir müalicə şəklidir.

Radiasiya Onkolojisi

PET CT

Radiasiya Onkolojisi üç ölçülü konformal və çoxluq şəklində tənzimlənən radyoterapiya edilməsinə imkan tanıyan cihazlarla aparılmaqdadır. Bu cihazlar ən son texnologiyaya malik cihazlar olmaqla, üst müalicə dozalarına qədər çıxılmasına imkan tanıyaraq xərçəng hüceyrələrinin yox edilməsini təmin edən və beləliklə təzədən olma ehtimalını en aza endirən cihazlardır. Həm səthi, həm də dərinə yerləşmiş olan şişlərin müalicəsində istifadə edilə bilməkdədir. Cihaz həmçinin bütün bədən və yarı-bədən şüalanması etmə xüsusiyyətinə də malikdir. Xüsusilə sümük iliyi nəqli və bir cür dəri lenfomasında bütün bədənin şüalanması lazım gəlməkdədir

Radiasiya Onkolojisi bölməsində xərçəng xəstələrinin şüa müalicələrinin planlaşdırılmasında yol göstərici olaraq PET-CT-dən istifadə edilməkdə və bu sayədə canlı olan şiş hüceyrələrinin nəzərdən qaçması ehtimalı ortadan qaldırılmaqdadır. Bu üsulla şiş hüceyrəsini ehtiva edən ən kiçik toxuma belə müəyyən olunaraq şiş tamamilə hədəflənməkdə və şüa müalicə sahəsinə daxil edilməkdədir. Bu da nəticədə nəzarət nisbətini və xəstənin həyat müddətini artırmaqdadır.

PET - CTin xərçəngin tez diaqnoz və müalicəsində çox əhəmiyyətli bir yeri vardır. PET- CT, bütün bədən üçün metabolik və molekulyar səviyyədə rentgen təmin edər, millimetrik böyüklüyə malik xərçəngli sahələri belə diaqnozla müəyyən etmək imkanını təmin edər

PET toxumaların qanlanmasını, maddələr mübadiləsisini və canlılığını əks etdirən üç ölçülü görünüşlərin qeyd edildiyi bir üsuldur. PET-CT isə PET və komputerli tomoqrafiyanın eyni cihazda birləşdirilməsi ilə meydana gələn bir sistemdir PET-CT' nin ən çox istifadə sahəsi onkolojik xəstəliklər olub; xərçəngin ilkin diaqnozundan mərhələləşdirilməsinə, yayılmasının təyin olunmasına, müalicəyə verilən cavabın qiymətləndirilməsindən, müalicənin veriləcəyi canlı xərçəng hüceyrələrinin çoxluğunun müəyyən edilməsinə və beləliklə xəstənin ən düz müalicə planlaşadırılmasının edilməsinə qədər bütün onkolojik xəstələrdə rahatlıqla və xəstə rahatlığı ən üst səviyyədə olacaq şəkildə edilməkdədir.

PET-CT-in əsas istifadə sahələri

  • Xərçəngin çox tez diaqnozu və mərhələlərinin analizi,
  • Tətbiq olunacaq müalicənin faydalı olub olmayacağının təyin olunması,
  • Xərçəngli bölgənin ən effektiv vəziyyətdə müalicəsi,
  • Müalicə əsnasında ortaya çıxan əks təsirlərin azaldılması,
  • Müalicənin tətbiq olunduğu sahədə təzədən meydana gələrək təkmilləşməsinin təqib edilməsi və xəstəni lazım olmayan kemoterapiyadan qoruma,
  • Kardiyolojik xəstələrdə, infarkt sonrasında ürək əzələsinin canlılığının təyin olunması,
  • By pass və ya stent tətbiq olunacaq xəstələrin əməliyyata uyğunluğunun təyin olunması,
  • Epileptik xəstələrin cərrahiyyə prioritetinin müəyyən edilməsi,
  • Alzheimer xəstəliyinin tez diaqnozu.

Brakiterapiya

Halhazırda Radiasiya Onkolojisi ilə üç ölçülü konformal brakiterapiya edilməkdədir. Xəstəyə yerləşdirilən resursların və xüsusi aplikatorların komputerli tomoqrafiya cihazında görünüşləri alınıb planlaşdırma sisteminə köçürülər. Bu sayədə tətbiqin doğruluğuna nəzarət edilər, əgər bir səhv varsa müalicədən əvvəl düzəldilər. Üç ölçülü görünüş əldə edildikdən və lazımlı hesablamalar aparıldıqdan sonra xəstə müalicəyə alınar. Bu sistem də şişi nəzərdən qaçırma ehtimalını ortadan qaldırmaqdadır.

Xəstə Haqqında Məlumat Forması

jciJCI KEYFİYYƏTİ
Joint Commission International Accreditation
Follow US facebook twitter youtube