Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Səhiyyə Turizmində Medicana Səhiyyə Qrupunun Qabaqcıl İşləri

Avropa ölkələri ilə müqayisə edildiyində yaşlı əhalidəki artım, yüksək keyfiyyət və iqtisadi qiymətlər Türkiyəni Hindistan, Singapur, Tayland və Malayziya bənzəri Asiya ölkələrini əhatə edən bölgənin "səhiyyə əsası" olaraq üstünlüklü hala gətirməkdədir. Bu stratejili məskunlaşma sayəsində Türkiyə həm Avropaya həm də Orta şərq və Balkan ölkələrinə yaxın olma üstünlüyünü davam etdirməkdədir

Keyfiyyətli xidmətlər sayəsində Türkiyə səhiyyə turizmində seçilən ölkələrdən biri halına gəlmişdir. Həkimlərimizin müvəffəqiyyəti, səhiyyə təşkilatlarımızın keyfiyyəti və məntiqi və səhiyyə xidmətlərinin məbləği mənasında daha iqtisadi qiymətlər təqdim edilməsi səhiyyə turizmində yer alan digər ölkələrlə müqayisə edildiyində əhəmiyyətli üstünlüklərimizdir

Medicana Xəstəxanalar Qrupu ürək cərrahiyyəsindən balon körpə mərkəzinə, irəli xərçəng müalicəsindən kosmetologiyaya, beyin cərrahiyyəsindən orqan nəqlinə və hemodiyalizdən diz oynağı pozuqluqları və nevrolojiyə qədər JCI tərəfindən akreditasiya edilən xəstəxanalarda beynəlxalq standartlarda xidmət edərək Türkiyənin yanında Orta şərq, Orta Asiya, Balkanlar və Avropadan gələn xəstələri müalicə etməkdədir.

Medicana Səhiyyə Qrupu indiki vaxtda tibbi məlumat və təcrübəsini inkişaf etməkdə olan ölkələrə ixrac etməkdədir. Qrup bir tərəfdən investisiyalar planlaşadırarkən digər tərəfdən Rumıniya, Rusiya, Bolqarıstan, Balkan Ölkələri, Suriya, İraq, Cəzair və Livan kimi tibbi cəhətdən  inkişaf etməkdə olan ölkələri araşdırmaqda və bu məlumatın bildirilməsi üçün strateji əməkdaşlıq fürsətlərini koordinasiya etməkdədir

Medicana Xəstəxanalar Qrupu dünya səhiyyə turizmi bazarında Türkiyəni yaxşı qorunan bir mövqeyə yerləşdirmək üçün lazımlı səylərin göstərilməsi mənasında dünyanın fərqli ölkələrində aparılan beynəlxalq təşkilatlarda iştirak edərək Türk səhiyyə sektorundakı inkişafları dəstəkləməkdə və Medicana Xəstəxanalar Qrupuna aid xəstəxanalardakı müalicə və qulluq fürsətlərini bölüşməkdədir

jciJCI KEYFİYYƏTİ
Joint Commission International Accreditation
Follow US facebook twitter youtube